“Cada pueblo será libre a su modo y disfrutará de soberanía según la voluntad de su conciencia"
 Simón Bolívar.
 
AMB EL PROCÉS REVOLUCIONARI A VENEÇUELA,
                      CONTRA LES MENTIDES
              DELS MITJANS DE COMUNICACIÓ
 
Comunicat  de l’Assemblea Bolivariana de Catalunya davant de la campanya de desestabilització al voltant de la reforma constitucional a Veneçuela
 
 
Amb la campanya del referèndum constitucional a Veneçuela s’ha intensificat la  desinformació i desestabilització contra el govern escollit democràticament de l'actual President Hugo Chávez i contra el procés de canvis socials a favor de les majories empobrides i excloses del país sud-americà.
 
Els grans grups empresarials que dominen els mitjans de comunicació, i malauradament, també la majoria dels mitjans públics, han pres partit en contra del procés de transformacions, donant una visió completament distorsionada i tergiversada dels canvis que es volen introduir amb la reforma de la constitució.
 
La primera mentida que no paren de repetir és que la reforma constitucional a Veneçuela, contempla l’elecció vitalícia i la perpetuïtat del president. Però de fet, l’únic que preveu la nova constitució és treure la limitació de mandats per poder-se presentar a les eleccions. A l’Estat espanyol tampoc no hi ha limitació de mandats per a presentar-se com a candidat a les eleccions generals. I cap mitjà de comunicació se li acut de parlar de “presidències vitalícies”.
En canvi, a l'Estat Espanyol sí que hi ha un càrrec vitalici, perpetu i hereditari presentat com a càrrec democràtic i institucional que no escull ningú. Aquest càrrec és el Rei d'Espanya.
 
Una altra de les mentides que no paren de repetir és que la reforma constitucional a Veneçuela posa en perill la democràcia del país sud-americà. Tot al contrari aquesta reforma ha estat feta amb un elevat procés de participació molt allunyat  del proces de negociació amb els franquistes durant la Transició de la constitució espanyola.
 
Al debat hi han participat la majoria del sectors populars de Veneçuela, des d'estudiants, pagesos i pageses, treballadors i treballadores, grups de dones i tot un seguit d'organitzacions populars. Amb la proposta de reforma de la constitució, s’amplien els mecanismes de participació democràtica de la població. El Poder Popular de Veneçuela, el nou òrgan de participació del teixit associatiu, s'eleva a rang constitucional i serà, si s'aprova la reforma de la Constitució, qui controlarà i administrarà els serveis públics.
 
La tercera idea falsa que s’està trasmetent és que la reforma suprimeix la propietat privada, quan el que fa realment és reconèixer altres formes de propietat diferent a la propietat privada, com la propietat social o col·lectiva, al costat de la propietat pública o estatal. El que sí fa la reforma és fijar que l’estat ha de promoure la propietat social i col·lectiva, que administraran els òrgans de Poder Popular, i prohibir el latifundi, els monopolis i tota acció especulativa respecte a la renda de la terra. Mesures que xoquen clarament amb els interessos i privilegis d’una minoria, i que en cas que es puguin dur a terme d’una manera efectiva, representaran un pas molt important en l’assoliment de noves fites de justícia social.
 
Aquestes mesures, i les que es detallen més avall, ens porten a valorar la reforma constitucional proposada com una proposta avançada i molt progressista.
 
Les organitzacions aplegades a l’Assemblea Bolivariana de Catalunya que fem costat al procés de transformacions a Veneçuela tenim clar que la reforma constitucional vol dir que la ciutadania de Veneçuela haurà de fer pinya amb totes les seves forces per tal que la Revolució pugui continuar avançant.
 
Fem un crit d’alerta a tot el poble catalá perquè exigeixin informació veraç i rebutgin les campanyes de desinformació.
 
Encara més quan aquestes  mentides i falsificacions s’estan intensificant en el marc de la campanya de la reforma constitucional i tenen per objectiu preparar a l’opinió pública internacional per a l’ús de la violència contra el govern democràtic de Veneçuela i contra el procés de transformacions socials.  
 
 
A continuació fem una síntesi d’alguns dels temes que considerem més rellevants de la reforma proposada:
 
Sufragi i participació popular
 
-          Eliminació de la limitació de mandats de president de la República i augment del període presidencial a 7 anys. Com passa a l'Estat francés, etc.
-          Es pot votar des dels 16 anys.
-         Es mantenen els referèndums consultius, aprovatoris i revocatoris de lleis i els referèndums revocatoris a mig mandat de qualsevol càrrec públic, fixant el percentatge necessaris per a la convocatòria dels referèndums. 20% per els consultius, 25% per els aprovatoris i 30% per als revocatoris.
-         Ampliació de mecanismes de participació i protagonisme de la ciutadania per la construcció del socialisme. Creació del Poder Popular vertebrat en comunes, comunitats organitzades, autogoverns comunals constituïnt / creant ciutats comunals sotmeses a referèndum popular.
-         El Poder Popular podrà gestionar un mínim del 5% dels pressuposts anuals.
 
Drets socials i laborals
                                        
-         Jornada setmanal de 36h. Guany laboral que encara no s’ha aconseguit a Europa.
-         Fons d'estabilitat social per a treballadors i treballadores autònoms que garanteix les jubilacions, les vacances, les baixes prenatals i postnatals, etc., per a aquests treballadors i treballadores. Se’n beneficiarà la meitat de la població activa.
-         Reconeixement de les reivindicacions culturals, identitàries i territorials dels pobles afro-descendents.
-          Vot paritari d’estudiants, professors i treballadors i treballadores per a escollir les autoritats universitàries.
 
Defensa
 
-         Les Forces Armades Bolivarianes resten integrades per l’Exèrcit Nacional Bolivarià, l’Armada Nacional Bolivariana, l’Aviació Nacional Bolivariana, la Guàrdia Nacional Bolivariana i la Milícia Nacional Bolivariana.
-         El President de la República promou als i les oficials de les Forces Armades Bolivarianes en tots els graus i jerarquies.
 
Economia
    
-         Desenvolupament d’empreses i unitats econòmiques de producció o distribució social, de propietat mixta entre l’estat, el sector privat i el poder comunal.
-          Es col.lectivitza la propietat intel.lectual.
-         Protecció, explotació o execució per part de l’estat dels béns estratègics de la nació.
-         Es permet l’expropiació de béns sense perjudici de l’ocupació prèvia pels òrgans del estat.
-          L’estat promourà l’agroecologia.
-          Per tal de garantir la seguretat alimentària, l’estat podrà expropiar sectors de la producció agrícola, pecuària, aqüícola.
-          Els latifundis seran transferits per a la propietat de l’estat.
-          Petróleos de Venezuela S.A. i empreses de l’estat en territori nacional no podran ser privatitzades totalment ni parcialment.
 
Política monetària
 
-          L’Executiu Nacional mitjançant el Banco Central de Veneçuela, amb estricta i obligatòria coordinació, fixarà les polítiques monetàries i executarà les competències del Poder nacional.
-          Les reserves internacionals de la República seran controlades pel Banco Central de Veneçuela sota administració i direcció del President de la República.
 
Sistema social de control fiscal (contraloria)
 
-          A cada estat funcionarà una contraloria que estarà integrada al sistema nacional de control fiscal.
 
                                Barcelona 26 de novembre del  2007
 
Assemblea Bolivariana de Catalunya amb el Poble de Veneçuela
 
 
 

 PERIÒDIC D'ESQUERRA REVOLUCIONÀRIA

bannerafiliacion2 01