Web

Esquerra Revolucionària és una organització revolucionària marxista internacional que defensa un programa per a la transformació socialista de la societat. Desenvolupem la nostra activitat als moviments socials, als sindicats de classe, a les lluites obreres, entre el jovent i en el moviment d'emancipació de la dona...