uneteMovilmex 01
bannerafiliacion2 01


El Comitè d'Empresa de Emte Service ha denunciat davant la inspecció de treball l'impagament del plus de torn al personal que opera en el centre de treball de Costa Caribe a Port Aventura. L'empresa amb la finalitat de no pagar aquest plus, ha decidit que suprimia el treball a torns, establint "torns fixos". No obstant aquests torns no són realment fixos, ja que la patronal en funció de les seves necessitats sol canviar de torn al personal. Per tant, vam considerar que al no haver desaparegut el treball "a torns", els treballadors d'aquest centre tenen dret a cobrar aquest plus, que l'empresa es nega a pagar. Després de la denúncia davant la inspecció de treball d'aquesta situació, el passat 28 de setembre els treballadors d’Emte a Tarragona, vam realitzar una assemblea en la qual donem suport a la reclamació dels nostres companys de Port Aventura i plantegem diverses accions reivindicatives, en el cas que la inspecció no actuï, per a fer valer els drets dels treballadors davant la patronal.

Així mateix a l'assemblea del passat 18 de setembre, els treballadors d’Emte Service, també vam decidir oposar-nos al calendari de guàrdia obligatori que l'empresa volia imposar a tots els oficials. En l'assemblea es va acordar que les guàrdies havien de ser per parelles per una raó de seguretat, perquè no es quedi cap company només movent-se per tota la província. També es va plantejar que els treballadors amb la categoria d'ajudants puguin fer les guàrdies i cobrar aquest servei igual que els oficials, i finalment es va acordar que les guàrdies  s'ha d'organitzar primer contant amb els treballadors que volen fer les guàrdies i després amb la resta de treballadors que estaríem disposat a fer algun servei perquè cap company es quedi sol en la guàrdia. Aquestes condicions van ser acordades pel vot a favor de tots els treballadors que assistim a l'assemblea, i de la majoria dels companys que no van assistir a l'assemblea, però als quals se'ls va demanar el seu vot telefònicament.


PERIÒDIC D'ESQUERRA REVOLUCIONÀRIA

bannerafiliacion2 01