uneteMovilmex 01
bannerafiliacion2 01


Durant el mes de juny va tenir lloc la renovació del Comitè d'Empresa a Maymo S.A.
Aquesta renovació va suposar un canvi important en el comitè, ja que els companys triats ens presentem per a lluitar per la millora de les condicions de treball de tota la plantilla, i no per a estar desocupats o indiferents davant els problemes que tenim els treballadors.

A dia d'avui des del Comitè de Maymo estem lluitant per una “plataforma de millora del conveni” que contempli el pagament del 100% del salari en cas de baixa, passar els complements cotitzables a no cotitzables, la creació de contractes de relleu i un fons de jubilacions. En el plànol de la seguretat laboral estem lluitant per a què les instal·lacions d'Aragonesas, on es canvien els companys exposats al mercuri, compleixin amb el protocol legal. Així mateix estem lluitant per a què es facin reconeixements mèdics específics segons les plantes i llocs de treball.

En tot aquest temps hem celebrat assemblees de treballadors per a no actuar d'esquena als companys que ens han votat, i traslladar a l'empresa les qüestions laborals més sentides per la majoria. Per descomptat que per a la direcció  de l'empresa ha causat autèntic estupor veure al Comitè convocant assemblees, exigint millores o el compliment de les normes laborals i reclamant un local, dotat de mitjans (que ja disposem) per a què tots els treballadors de Maymo puguin dirigir-se al Comitè i fer les propostes o denúncies que considerin.

 


PERIÒDIC D'ESQUERRA REVOLUCIONÀRIA

bannerafiliacion2 01