PER LA READMISSIÓ IMMEDIATA DE ÁNGEL MALDE

El passat dia 2 de Gener l'empresa
Emte Service, empresa auxiliar del sector de la petroquímica tarragonina va acomiadar arbitràriament al treballador Ángel Malde, L'empresa al·lega per a acomiadar-lo “inassistència a l lloc de treball”, no obstant això l'autèntica raó per la qual acomiaden al company, no és que Ángel s'absentés del seu lloc de treball, sinó per ser un treballador molest per a l'empresa per les seves protestes constants i la denúncia judicial que el treballador té presentat contra l'empresa per “prestamismo laboral”.

El cas d’Ángel és un exemple més dels abusos que es cometen en les empreses auxiliars de la
petroquímica, de la precarietat a la qual estan sotmesos milers de treballadors subcontracts que operen per a les companyies principals com un treballador més, però amb uns drets i unes condicions de treball molt inferiors.

Així mateix és un exemple de la necessitat d'una Secció sindical que agrupi a tots els treballadors de les empreses auxiliars de la
petroquímica tarragonina que mobilitzi als treballadors contra la precarietat laboral i els abusos patronals. Per a protestar contra la situació dels treballadors de companyies i exigir la readmissió d’Ángel s'està organitzant una concentració a les portes de l'empresa. Així mateix vam demanar que tots els treballadors i delegats sindicals recolzecin aquesta lluita enviant resolucions exigint la readmissió d’Ángel Malde.

Envieu les resolucions al Fax: 934-734-912
i al Correu electrònic:
emteservice@grupoemte.com
A l'atenció de Silvia
Richarte, Responsable de Recursos Humans de Emte Services. Envieu còpia a xpuime@hotmail.com

PERIÒDIC D'ESQUERRA REVOLUCIONÀRIA

bannerafiliacion2 01