La direcció de l'empresa REMOLCANOSA, en un clar intent de rebentar la VAGA que els seus treballadors del port de Palma duen a terme des de fa trenta dies, ha posat en servei un nou vaixell, de nom "Pau da Luz", fins ara dedicat a la captura de tonyina, per fer tasques de remolcador.

 

L'Autoritat Portuària de Balears, sense resoldre definitivament, ha permès que

ja  avui aquest vaixell hagi fet serveis a empreses privades, en una acció fora

 del Decret de Serveis Mínims de la Vaga en curs, i clarament atemptatòria contra el dret constitucional de vaga.    

  

Aquests fets són molt greus, i més si compten amb el vist i plau de les autoritats. Són un clar atac a un dret constitucional, sense que hi  hagi

cap causa legal que empari dita actuació. Suposen, en definitiva,  buidar de contingut el dret de vaga. És un autèntic delicte, ja que l'article 315.1 del

Codi Penal indica que: "Seran castigats amb les penes de presó de sis

mesos a

tres anys i multa de sis a dotze mesos els qui mitjançant engany o abús

de situació de necessitat impedeixin o limitessin l'exercici de la llibertat

sindical o el dret de vaga".      

 

Esperam que l'Autoritat Portuària de Balears, de diferent signe polític que

la que ha donat llum verda a les activitats del vaixell esquirol, no permeti

aquest atemptat, i si ho permet, es farà clarament responsable i objecte

de totes les accions, tant jurídiques com socials, sindicals i d'opinió

pública, que des de la CGT i del del STMM posarem en marxa.      

 

Avui s'ha celebrat una concentració de treballadors a les portes de

l'Autoritat Portuària de Palma, amb la presència dels treballadors en

Vaga i membres de la CGT, del STMM i del Sindicat d'Estudiants. En

total eren unes vint-i-cinc persones, amb una pancarta: REMOLCANOSA:

NI EMPRESARIOS PIRATAS, NI GOBIERNOS QUE LOS APOYAN. 

 

La lluita continua.

 

VISCA LA VAGA DE REMOLCANOSA !!

 

Palma, 18 de juliol de 2007.

CGT-BALEARS

Secretaria d'Acció Sindical. 


PERIÒDIC D'ESQUERRA REVOLUCIONÀRIA

bannerafiliacion2 01