Qüestió nacional

Els bolxevics van saber entendre el rerefons de classe de la qüestió nacional, i això va fer possible aprofitar el seu enorme potencial revolucionari. Per això no podien tenir una postura esquemàtica, rígida, ni caure sota la influència del nacionalisme rus ni del nacionalisme de la burgesia de les...