Pais Valencià

Els últims dies han hagut varies concentracions i assemblees per dur endavant la lluita contra la Reforma Constitucional i la nova reforma laboral, un dels temes principals d’aquestes assemblees ha sigut la qüestió de la Vaga General i la necessitat de que els dirigents sindicals la convoquen. Crec que ara tenim que lluitar per guanyar als...


Dimecres 29 de juny, la policia ens entregà la resolució de la denúncia que la mateixa policia presentà uns dies després de la manifestació contra la corrupció. Aquesta resolució és una ordre de tancament...